ההבדל בין חנוכה ופורים – ברכה ושלום – מאמר קי"א – הרב גוטליב