לא דיברה תורה אלא כנגד היצר הרע – מאמרי הלב 106 – תשמ"ט מאמר ל"ט חלק ג – הרב גוטליב