ש.ב: תלמוד עשר הספירות | חלק ג' | עמ' ק"כ | שיעור 37