מאמרי הסולם – מאמר ס״ד – חלק ד – מה למעלה ומה למטה