דברי הרב עדיאל רוזנפלד לכבוד חלקה בנו אברהם רוזנפלד | תשפ"ג