סיכום : תלמוד עשר הספירות | חלק ג' | עמ' קכ"ו | שיעור 46