ענין מטה ונחש – סודות מחדרו של בעל הסולם – שמעתי כרך א' מאמר מ"ו חלק ב – הרב גוטליב