סוגי אהבה הבוערים באדם – שיעור בספר התניא – פרק נ – 65 – הרב גוטליב