מהו בעבודה – סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה – מאמרי הנשמה 24- תש"ן מאמר ט' חלק ב' – הרב גוטליב