פרשת השבוע-משפטים,מקלל אביו ואמו-מות יומת,הרב גוטליב