מהו בעבודה – סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה – מאמרי הנשמה 23 – תש"ן מאמר ט' – הרב גוטליב