מהו בעבודה – שעשו נקרא איש שדה – מאמרי הנשמה 22 – תש"ן מאמר ח' חלק ב' – הרב גוטליב