מהו בעבודה – שעשו נקרא איש שדה – מאמרי הנשמה 21 – תש"ן מאמר ח' חלק א' – הרב גוטליב