סידרת השבת-41 איסור העברת דברים מהבית לרחוב,ולהפך-הרב גוטליב