ענין מטה ונחש – סודות מחדרו של בעל הסולם – שמעתי כרך א' מאמר מ"ו – הרב גוטליב