שלשה צמצומים עצומים – שיעור בספר התניא – פרק מ"ט – 64 – הרב גוטליב