מתי הם הזמנים של תפלה והודאה בעבודה – מאמרי הנשמה 20 – תש"ן מאמר ז' חלק ד' – הרב גוטליב