פרשת השבוע – בשלח – כאשר משה מרים ידו – ישראל מנצח – הרב גוטליב