"וילך אברם כאשר דיבר אליו הוי"ה" – זוהר לך לך אות מ"ט – שיעור 22 – הרב גוטליב