חובת התלמידים והתלמידות – פרק עשירי- להפוך את המידות הרעות למאורי אור – 31 – הרב גוטליב