מתי האדם צריך להשתמש עם גאוה, בעבודה – מאמרי הנשמה 16 – תש"ן מאמר ו' חלק ב' – הרב גוטליב

https://mostbet-games.net/ge/