סדר עבודה מבעל הסולם – סודות מחדרו של בעל הסולם – שמעתי כרך א' מאמר מ"ה – הרב גוטליב