ארבעה מדרגות – זוהר לך לך אות כג' – שיעור 16 – הרב גוטליב