מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם – מאמרי הנשמה 15- תש"ן מאמר ה' חלק ג' – הרב גוטליב