החכמה שנתן הקב"ה לאברהם – זוהר לך לך אות כא' – שיעור 14 – הרב גוטליב