מהו שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם – מאמרי הנשמה 13- תש"ן מאמר ה' – הרב גוטליב