מהו שתולדות הצדיקים הם מעשים טובים – מאמרי הנשמה 12 – תש"ן מאמר ד חלק ב – הרב גוטליב