ויאמר ה' אל אברם – זוהר לך לך אות י"ד – שיעור 11 – הרב גוטליב