תע"ס חלק ט' – 32 – זווגי הספירות – אות ס"ב – הרב גוטליב