מהו שתולדות הצדיקים הם מעשים טובים – מאמרי הנשמה 10 – תש"ן מאמר ד – הרב גוטליב