קבלייב – שידור בוקר יום ג' | בית מדרש הסולם | תשפ"ג