מאמרי הסולם – מאמר ס״ד – חלק ה – מה למעלה ומה למטה