הרב אריק נוה – תורת הזמן, שודר בערב ראש חודש שבט התשפ״ג