הרב אריק נוה – המשנה החברתית , סוד הצדיק ב׳ (חלק א׳)