ב' ההבחנות שלפני לשמה | רב"ש מאמרים – תשמ"ח -מאמר י"א