מאמרי הסולם – כרך ב' | מאמר ג' – מעלת היסורים הרוחניים| קריינות