רב"ש מאמרים – תשמ"ד: מאמר י"ט – שלח – מנוחה ושמחה אור ליהודים