רב"ש מאמרים – מאמר כ"ז- מהו בעבודה שהמתגאה אין הקב"ה סובלו | תשמ"ח