שושן פורים שמח, מבצע: מייסד אור הסולם מוכר את הרצון לקבל שלו!!