מאמר כד' – נתינת ארץ ישראל לעם ישראל היא לא ע'י כוחי ועוצם ידי | תשמ'ד