מאמר י' – ד' מדות בהולכי בית המדרש | רב"ש מאמרים תשמ"ח