עבודת ה' כלולה מב' הפכים – שמעתי כרך א' מאמר נ"ו – הרב גוטליב