תע"ס חלק ט' – 74- לוח השאלות לפירוש המלות שאלה מ' ד"ה "ובזה תבין…"הרב גוטליב