תע"ס חלק ט' – 72- לוח השאלות לפירוש המלות שאלה ל'- הרב גוטליב