מהו בעבודה – חוק ומשפט הוא השם של הקב"ה – מאמרי הנשמה 76 – תש"ן מאמר ל' חלק ב'- הרב גוטליב