תע"ס חלק ט' – 70- לוח השאלות לפירוש המלות שאלה י"ט- הרב גוטליב