אחר הדברים האלה – זוהר לך לך אות רסא- שיעור 71 – הרב גוטליב