מדוע אסור לגלות לנשים עניני אהבה? קרית טבעון 6 מתן תורה אות יב – הרב גוטליב