ברכת שלום מועדים – כרך ד' – מאמרים לשבועות – מאמר רלא' – שמחת יום טוב