שער היחוד והאמונה פרק ח' עמוד פה'- הצמצום הוא כלפי הנבראים – שיעור בספר התניא – 75 – הרב גוטליב